เกร็ดความรู้อักษรจีน "马" "包" "官"
1193 views | 08/02/2022
Copy link to clipboard
Arrietty .
Content Creator
Download
https://img.vlearn.world/upload/content/2022/2/U-1644379010attachment.pdf

汉字点滴 Hànzì diǎndī: เกร็ดความรู้อักษรจีน


   สังเกตไหมว่า อักษรจีนเหล่านี้มีบางส่วนที่คล้ายกัน คือ มีอักษร“马”เป็นส่วนประกอบ และทุกคำ ออกเสียง ma คล้ายกัน ต่างกันเพียงวรรณยุกต์เท่านั้น   อักษรจีนเหล่านี้ล้วนมีบางส่วนที่คล้ายกัน คือ มีอักษร“包”เป็นส่วนประกอบ และทุกคำออกเสียง คล้ายกัน อาจจะออกเสียง bao หรือ pao และมีวรรณยุกต์ต่างกันไป   อักษรจีนเหล่านี้ล้วนมีบางส่วนที่คล้ายกัน คือ มีอักษร“官”เป็นส่วนประกอบ และทุกคำออกเสียง guan คล้ายกัน ต่างกันที่เสียงวรรณยุกต์อักษรทั้งสามตัวนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หากอยากเก็บเนื้อหาเหล่านี้ไว้อ่าน น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดเกร็ดความรู้ข้างต้นได้ที่ไฟล์ด้านบนเลยนะคะ ใครสนใจอยากเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปเรียนได้ที่ VCOURSE ของเรานะ