การใส่สูตรคํานวณใน Excel
2120 views | 06/01/2022
Copy link to clipboard
Arrietty .
Content Creator

     น้อง ๆ รู้ไหมคะว่าสูตรคำนวน คืออะไร ใน Excel นั้นจะมีการใสู้ตรการคำนวณเพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องรู้จักวิธีการเพิ่มสูตรการคำนวณให้ถูกต้อง 


     “สูตร” คือ สมการการคํานวณที่เราเป็นผู้กําหนดรูปแบบขึ้นมาเองโดยใช้สัญลักษณ์ในการคํานวณทาง คณิตศาสตร์ สูตรคำนวนในโปรแกรม Microsoft Excel จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ ดังนี้

  1. คลิกเลือกเซลล์ที่จะใส่สูตร
  2. พิมพ์เครื่องหมาย = ตามด้วยสูตรคำนวณ โดยพิมพ์ลงเซลล์หรือในแถบสูตร 
  3. กดปุ่ม Enter หรือคลิก ในแถบสูตร จะได้ผลลัพธ์การคลิกเลือกเซลล์มาคํานวณด้วยเมาส์

      นอกจากการพิมพ์ตําแหน่งเซลล์อ้างอิงลงในสูตรแล้ว น้อง ๆ ยังสามารถใช้เมาส์คลิกเลือกเซลล์เพื่อนํามาอ้างอิงในสูตรได้ วิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยํา รวดเร็ว และช่วยป้องกันข้อผิดพลาดได้อีกด้วย โดยจะมีวิธีการดังนี้การคัดลอกสูตร

     ถ้าน้อง ๆ ต้องใช้สูตรเดียวกันสำหรับเซลล์หลาย ๆ เซลล์ น้อง ๆ สามารถคัดลอกสูตรได้โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่ ดังนี้


หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้น้อง ๆ ใช้สูตรคำนวณใน Excel ได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะคะ