7 สบัติของธาตุในตารางธาตุที่ต้องรู้
100 views | 17/06/2024
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

ตารางธาตุ Periodic Table เป็นการนำธาตุแต่ละชนิดมาจัดเรียงกันตามเลขอะตอม และสมบัติที่คล้ายกันของธาตุ แต่ละช่องในตารางธาตุจะระบุด้วย  

1. ชื่อธาตุ / สัญลักษณ์ธาตุ

2. ตัวเลขจำนวนเต็ม คือ เลขอะตอม (จำนวนโปรตอน) 

3. ตัวเลขทศนิยมในช่องตาราง คือ มวลอะตอมสัมพัทธ์ (อาจมี)

4. อาจจะมีข้อมูลอื่นของธาตุอีก ให้ดูนิยามความหมายของข้อมูลในตารางธาตุนั้น ๆการที่ตารางธาตุถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ โดยคำนึงถึงสมบัติของธาตุที่คล้ายๆกัน มาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน ตามหมู่ และตามคาบ ทำให้เราสามารถรู้ข้อมูลแนวโน้มคุณสมบัติธาตุได้จากตำแหน่งช่วงต่าง ๆ ของตาราง1. สมบัติความเป็นโลหะ  

2. ระดับพลังงานย่อย      

เมื่อพิจารณาเฉพาะธาตุหมู่หลัก (หมู่ A)

3. ขนาดอะตอม ใหญ่ขึ้นเมื่อหมู่เพิ่มขึ้นและคาบเพิ่มขึ้น

4. ขนาดไอออน ธาตุโลหะ(ไอออนบวก)รัศมีไอออนเพิ่มขึ้น ธาตุอโลหะ(ไอออนลบ)รัศมีไอออนเล็กลง

5. พลังงานไอออไนเซชัน เพิ่มขึ้นเมื่อหมู่เพิ่มขึ้น ลดลงเมื่อคาบเพิ่มขึ้น

6. สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน ค่าเพิ่มขึ้นเมื่อหมู่เพิ่มขึ้น (ยกเว้นหมู่ 8A)

7. อิเล็กโทรเนกาติวิตี ค่าเพิ่มขึ้นเมื่อหมู่เพิ่มขึ้น (ยกเว้นหมู่ 8A)


บทความโดย

ครูนาส กนกวรรณ ภิญโญชีพ


เคมี A-LEVEL by ครูนาส คอร์สที่ช่วยพาน้อง ๆ ลุยศึก TCAS

สรุปเนื้อหากระชับ คัดแต่เนื้อหาเน้น ๆ ใช้สำหรับเตรียมสอบ ซื้อเลย

สมัครเลย >>Click