เปิดคะแนน กสพท คณะแพทยศาสตร์ สูงสุด - ต่ำสุด ปี 2566
1173 views | 13/12/2023
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

  เปิดข้อมูลคะแนนสอบ กสพท ปี 2566 คณะแพทยศาสตร์ คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ย รายละเอียดคะแนนจะเป็นแบบไหน มาศึกษาเตรียมความพร้อมกันเลย  ที่มาข้อมูล

  • https://www9.si.mahidol.ac.th