มาแล้ว!! ปฏิทิน ตารางสอบ TCAS 67 - TGAT/TPAT/A-Level #dek67
2309 views | 25/07/2023
Copy link to clipboard
P' Mook
Content Creator

ปฏิทิน ตารางสอบ TCAS 67 - TGAT/TPAT/A-Level #dek67


มาแล้ว!! ปฏิทินสอบของน้อง ๆ เด็ก #dek67 ใครที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย TCAS 67 ระบบจะเริ่มให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 66 เป็นต้นไป ทาง www.mytcas.com  นักเรียนทุกคนที่จะเข้าระบบ TCAS ต้องลงทะเบียน My TCAS


ปฏิทิน TCAS ปีการศึกษา 2567 

TCAS 67 มี 4 รอบ

รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผล : 6 ก.พ. 67

ยืนยันสิทธิ์ : 6-7 ก.พ. 67

สละสิทธิ์ในระบบ : 8 ก.พ. 67 หรือ 4 พ.ค. 67

รอบที่ 2 Quota

รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผล : 2 พ.ค. 67

ยืนยันสิทธิ์ : 2-3 พ.ค. 67

สละสิทธิ์ในระบบ : 4 พ.ค. 67

รอบที่ 3 Admission

รับสมัคร : 6-12 พ.ค. 67

ประกาศผล

รอบ 1 : 20 พ.ค. 67

รอบ 2 : 25 พ.ค. 67

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 20 - 21 พ.ค. 67

สละสิทธิ์ในระบบ : 26 พ.ค. 67 (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น)

รอบที่ 4 Direct Admission

รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด 27 พ.ค. - 5 มิ.ย. 67

ประกาศผล รอบ 1 : 6 มิ.ย. 67

ประกาศผล รอบ 2 : 17 มิ.ย. 67

ยืนยันสิทธิ์ รอบ 1 : 6-7 มิ.ย. 67

ยืนยันสิทธิ์ รอบ 2 : 17-18 มิ.ย. 67

สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์


ตารางสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2567


ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2567

สามารถเลือกสอบได้ 2 ช่องทาง 

1. กระดาษ

2. เครื่องคอมพิวเตอร์

โดยจะสอบพร้อมกัน วัน เวลาเดียวกัน 


รับสมัครสอบ TPAT 1 วิชาเฉพาะ กสพท : 1-20 ก.ย. 65 (https://www9.si.mahidol.ac.th/)

*ข้อสอบ TPAT1 (กสพท) จะจัดสอบในรูปแบบกระดาษเท่านั้น*


ตารางสอบ TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2567

เลือกสอบด้วยกระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร์


ลงทะเบียน mytcas : 23 ต.ค. 66 (www.mytcas.com)

รับสมัครสอบ TGAT/TPAT 2-5 : 29 ต.ค. - 5 พ.ย. 66 (เลือกสอบด้วยกระดาษ/คอม)

พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ TGAT/TPAT2-5 : 24 พ.ย. - 4 ธ.ค. 66

สอบ TGAT/TPAT2-5 : 9-11 ธ.ค. 66

สอบ TPAT 1 (กสพท) : 16 ธ.ค. 66

ประกาศผลสอบ สอบด้วยคอมพิวเตอร์ : 18 ธ.ค. 66 ทาง www.mytcas.com

ประกาศผลสอบ สอบด้วยกระดาษ : 7 ม.ค. 67 ทาง www.mytcas.com


ปฏิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2567


ปฏิทินการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2567

การสอบ A-Level ในปีนี้จะมีการจัดสอบทั้งรูปแบบกระดาษ และรูปแบบคอมพิวเตอร์ โดยรูปแบบคอมพิวเตอร์จะจัดสอบใน 9 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ประยุกต์2, วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาบาลี และภาษาสเปน 


รับสมัครสอบ : 1 - 10 ก.พ. 67 ทาง www.mytcas.com

พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ : 24 ก.พ. - 18 มี.ค. 67

สอบ A-Level : 16 - 18 มี.ค. 67

ประกาศผลสอบ สอบด้วยคอมพิวเตอร์ : 23 มี.ค. 67 ทาง www.mytcas.com

ประกาศผลสอบ สอบด้วยกระดาษ : 17 เม.ย. 67 ทาง www.mytcas.com


ติวฟิสิกส์แบบสรุปกระชับ ได้ที่ >> ฟิสิกส์ A-LEVEL by พี่ฟาร์ม 

ทางรอด ได้เพิ่มคะแนนเร็ว ติวครบทุกสาระ เก็งแม่นตรงจุด ภาษาไทย​-สังคมศึกษา A-LEVEL >> Shortcut ภาษาไทย​-สังคมศึกษา A-LEVEL by ครูพี่วิน

สรุปเข้มตะลุยข้อสอบ TGAT จัดเต็มสุดคุ้ม เข้มข้นครบทั้ง 3 พาร์ต >> สรุปเข้มตะลุยข้อสอบ TGAT ครบทุกพาร์ต by ครูพี่ทาม์ย

มาเตรียมเหลาความเป็นครู ไปกับ >> เหลา TPAT5 By พี่บอน