วิธีคำนวณเกรดเฉลี่ย GPAX GPA ด้วยตัวเอง
18613 views | 14/06/2023
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

น้อง ๆ ม.ต้น ม.ปลาย หรือมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัว TCAS เกรดเฉลี่ยก็เป็นส่วนสำคัญ ทั้งใช้ในการผ่านคุณสมบัติ หรือบางสาขา/คณะคิดเป็นคะแนน ใครที่อยากลองคำนวณเกรดเฉลี่ย GPAX GPA ด้วยตัวเอง มาลองดูวิธีคำนวณกันเลย 
GPAX / GPA ต่างกันยังไง ?

GPAX คือ เกรดเฉลี่ยสะสมทุกวิชาที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตร เช่น

- เกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอม คือ เกรด ม. 4 และ ม. 5

- เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม คือ เกรด ม. 4, ม. 5 และ ม. 6 เทอม 1


GPA คือ เกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชา หรือ เกรดเฉลี่ยเฉพาะรายเทอม เช่น

- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ คือ รวมเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์

- เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยศาสตร์ คือ รวมเฉพาะวิชาวิทยศาสตร์วิธีคำนวณเกรดเฉลี่ยต่อเทอม

1. เอาหน่วยกิต คูณด้วยเกรดที่ได้แต่ละวิชา

>> (4.0x3.0) (3.0x2.0) (3.0x1.0) (2.0x3.5)

2. นำผลรวมที่ได้มาบวกกัน

>> 12+6+3+7 = 28

3. นำผลรวมที่ได้ หารกับจำนวนผลบวกหน่วยกิตทั้งหมด

>> 28/12 = 2.33

เกรดเทอมนี้คือ 2.33กรณีคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมหลาย ๆ เทอม

สูตร ผลรวม (หน่วยกิต X เกรดที่ได้) หารกับ ผลรวมหน่วยกิตทุกเทอม

ตัวอย่างการคิด GPAX 2 เทอม ผลรวมคือ 29+31.5 = 60.5 แล้วหารด้วยผลรวมหน่วยกิต 12+12 = 24

60.5/24 = 2.52 เกรด 2 เทอมที่ได้คือ 2.52

โดยการคำนวณจะไม่มีการปัดเศษทศนิยม เช่น 2.49 เป็น 2.50