เด็ก 67 ต้องรู้ ! TCAS ต้องสอบอะไรบ้าง
4876 views | 10/05/2023
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

ขึ้น ม. 6 แล้ว ต้องเตรียมตัวการเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ นอกจากรู้จักระบบ TCAS แล้ว ต้องโฟกัสการอ่านหนังสือสอบ สำหรับเด็ก ม. 6 มีข้อสอบมากมายเต็มไปหมด ต้องจัดตารางวางแผนการตัวให้ดีถึงจะเอาอยู่ เด็ก 67 ต้องรู้ ! TCAS ต้องสอบอะไรบ้าง ไปดูกันเลย 
TGAT ความถนัดทั่วไป

เนื้อหาการสอบ

1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) 

2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) 

3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)


TPAT ความถนัดทางวิชาชีพ

รายวิชาสอบ

TPAT 1 ความถนัดทางแพทย์ (กสพท)

TPAT 2 ศิลปกรรมศาสตร์

TPAT 3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 

TPAT 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

TPAT 5 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 


A-LEVEL

รายวิชาสอบ

1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)

3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์

4. ฟิสิกส์

5. เคมี

6. ชีววิทยา

7. ภาษาไทย

8. สังคมศึกษา

9. ภาษาอังกฤษ

10. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส / เยอรมัน / จีน / ญี่ปุ่น / บาลี / เกาหลี)


วิชาเฉพาะ หรือสอบตรง 

คะแนนวิชาเฉพาะ หรือสอบตรง คือวัดความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา เช่น ความถนัดทางเภสัชศาสตร์, ความถนัดทางรัฐศาสตร์ หรือการสอบต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง น้อง ๆ สมัครและสอบกับทางมหาวิทยาลัยได้เลย


สอบวัดความสามารถทางภาษา

คะแนนวัดความสามารถทางภาษา เช่น TOEIC, TOEFL , IELTS, CU-TEP, SAT หรือภาษาที่สาม HSK, NJLPT เป็นต้น คะแนนนำไปใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ โดยส่วนใหญ่ที่ใช้คะแนนวัดความรู้ทางภาษานี้ จะเป็นหลักสูตรนานาชาติ


สอบปลายภาค

แน่นอนว่าต้องสอบปลายภาคกันอยู่แล้ว บางคนอาจจะมองว่าไม่สำคัญ ไม่อยากให้ทิ้งการเรียนในห้องเรียน แล้วทุ่มให้กับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเดียว เพราะคะแนนสอบในห้องเรียนมีผลกับ GPAX ที่จะใช้เป็นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนกัน และการเรียนในห้องก็เป็นพื้นฐานของการสอบข้อสอบต่าง ๆ เตรียมตัวสอบไปพร้อมกันได้ บาลานซ์เวลาให้ดี