TCAS รอบ 3 Admission การขอประมวลผลครั้งที่ 2 คืออะไร ทำอย่างไร
2986 views | 28/04/2023
Copy link to clipboard
pan peechaya
Content Creator

ในการสมัคร TCAS รอบ 3 Admission ที่เลือกได้ 10 อันดับแบบจัดเต็มแล้ว น้อง ๆ จะเห็นว่ามีการประกาศผล 2 ครั้ง เมื่อประกาศผลครั้งแรกไปแล้ว ระบบจะให้น้อง ๆ เข้ามายื่นยันสิทธิ์ หรือไม่ใช้สิทธิ์ หรือขอประมวลผลครั้งที่ 2 เป็นการพิจารณาเลื่อนสำรอง และเลื่อนขึ้นเท่านั้น หากมีที่ว่างและคะแนนถึงเกณฑ์ ก็สามารถเป็นตัวจริงในลำดับที่สูงขึ้นได้เลย มาดูกันว่าการขอประมวลผลครั้งที่ 2 คืออะไร ทำอย่างไร
TCAS รอบ 3 Admission การขอประมวลผลครั้งที่ 2 คืออะไร

- ดำเนินการเฉพาะผู้สมัครูที่แจ้งความประสงค์ขอประมวลผลครั้งที่ 2 เท่านั้น

- ผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครหรือ ลำดับของสาขาวิชาได้ (ใช้ข้อมูล ณ เวลาปิดระบบรับสมัครครั้งแรก)

- ระบบจะจัดลำดับคะแนน (Sorting) ในสาขาวิชาที่มีผู้สมัครเลือก "ไม่ใช้สิทธิ์" ในสาขาวิชาที่ติดเป็นตัวจริง ทำให้เกิดที่ว่างขึ้น ระบบจะเลื่อนตัวสำรองขึ้นเป็นตัวจริงตามลำดับ

- ระบบประมวลผลโดยพิจารณาเลื่อนลำดับขึ้นเท่านั้น หากมีที่ว่างและคะแนนถึงเกณฑ์เป็นตัวจริงในลำดับที่สูงขึ้น


ตัวอย่าง

ตัวอย่างการขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2

เลือกได้เฉพาะอันดับก่อนหน้าที่เดิมเท่านั้น อันดับหลัง เลือกไม่ได้


1. ติดอันดับที่ 5 ขอประมวลผลครั้งที่ 2

อันดับที่ต้องการเลื่อนขึ้น 1 - 5 *เลือกที่เดิมไว้ด้วย

- หากมีผู้สละสิทธิ์ในอันดับที่ 1 - 4 ก็จะได้เลื่อนลำดับขึ้น (แล้วแต่อันดับไหนจะว่าง)

- หากไม่มีผู้สละสิทธิ์ในอันดับที่ 1 - 4 หรือคะแนนไม่ถึง จะยังติดอันดับ 5 ที่เดิม


2. ติดอันดับที่ 3 ขอประมวลผลครั้งที่ 2

อันดับที่ต้องการเลื่อนขึ้น 1 - 2 *ไม่ได้เลือกที่เดิมไว้

- หากมีผู้สละสิทธิ์ในอันดับที่ 1 - 2 ก็จะได้เลื่อนลำดับขึ้น (แล้วแต่อันดับไหนจะว่าง)

- หากไม่มีผู้สละสิทธิ์ในอันดับที่ 1 - 2 หรือคะแนนไม่ถึง จะไม่ติดเลย และไม่ได้เลือกที่เดิมไว้


3. ไม่ผ่านการคัดเลือก ขอประมวลผลครั้งที่ 2

อันดับที่ต้องการประมวลผล สามารถเลือกได้ทั้งหมดที่สมัครไว้ หรือเลือกบางอันดับก็ได้

- หากมีผู้สละสิทธิ์ในอันดับที่ 1 - 10 ก็จะมีโอกาสสอบติด (แล้วแต่อันดับไหนจะว่าง)

- หากไม่มีผู้สละสิทธิ์ในอันดับที่ 1 - 10 หรือคะแนนไม่ถึง จะไม่ติดเลยเหมือนเดิม


**ผลการประมวลครั้งที่ 2 เป็นการยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ หากต้องการสละสิทธิ์ สามารถทำได้ในระบบ วันที่ 27 พ.ค. 2566 (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยสละสิทธิ์ในรอบ 1 - 2 มาก่อน และต้องการสมัครรอบ 4 ต่อไป)


ข้อควรระวัง

1. หากประสงค์เรียนสาขาเดิมที่สอบติด ให้เลือกสาขาเดิมรวมไว้ด้วยเสมอ

2. การดำเนินการทุกครั้งต้องมีรหัส OTP ยื่นยันการดำเนินการเสมอ

3. คิดให้รอบคอบก่อนดำเนินการ เพราะแก้ไขได้อีก 2 ครั้งเท่านั้น

4. เก็บหลักฐานรูปถ่ายหน้าจอ อีเมล์ยืนยัน SMS ยืนยัน รหัส OTP ไว้เสมอน้อง ๆ ใครต้องการปรึกษาการจัดอันดับ TCAS รอบที่ 3 Admission ขอแนะนำ !

คอร์ส Private Coach แนะแนวจัดอันดับ TCAS รอบ 3 แนะทางเลือก แนวทางรอด เพื่อให้สอบติดในสาขาที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ โดยพี่นัท ผู้เชี่ยวชาญการแนะแนว เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปรึกษาส่วนตัวแบบออนไลน์ >>Click


บทความที่เกี่ยวข้อง

รอบ 3 Admission 10 อันดับ เลือกแบบไหนได้บ้าง

จัดอันดับ รอบ 3 Admission แบบไหนอย่าหาทำ !