กลุ่มแพทย์ ม.เอกชน ที่รับผ่าน กสพท
3251 views | 26/04/2023
Copy link to clipboard
pornpun yoopakdee
Content Creator

     ในการเปิดรับกลุ่มแพทย์ กสพท ที่จัดอยู่ใน TCAS รอบที่ 3 Admission ถือว่าเป็นการรับรอบใหญ่ ที่มีจำนวนที่นั่งมากที่สุด โดยแต่ละปีมีเปิดรับรวมกว่า 2,000 กว่าที่นั่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดรับมีทั้งรัฐบาล และ เอกชน วันนี้รวมรวบกลุ่มแพทย์สำหรับ ม.เอกชน ที่รับผ่าน กสพท มีที่ไหนบ้าง มาดูกัน กลุ่มแพทย์ ม.เอกชน ที่รับผ่าน กสพท


คณะแพทยศาสตร์

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) 

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน)

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)

- คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม

- คณะแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น


คณะทันตแพทยศาสตร์

- คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เนชั่น

- คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น 

- วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต


คณะสัตวแพทยศาสตร์

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ทคโนโลยีมหานคร

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น


คณะเภสัชศาสตร์

- คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สยาม

- คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ 


(อัปเดตข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2566) 


สำหรับกลุ่มแพทย์ ม.เอกชน ที่รับผ่าน กสพท จะเปิดรับสมัครใน TCAS รอบที่ 3 Admission 

น้อง ๆ ใครต้องการปรึกษาการจัดอันดับ รอบที่ 3 Admission ขอแนะนำ !

- คอร์ส Private Coach แนะแนวจัดอันดับ TCAS รอบ 3 แนะทางเลือก แนวทางรอด เพื่อให้สอบติดในสาขาที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ

โดยพี่นัท ผู้เชี่ยวชาญการแนะแนว เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปรึกษาส่วนตัวแบบออนไลน์ >>Clickบทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีคิดคะแนน กสพท ด้วยตัวเองที่มาข้อมูล

  • ระเบียบการTCAS66กสพทhttps://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/5Ak7Ay5Dy6Cm8Oa7Xb31D.pdf